Gården

På Bjursäng har det odlats jordbubbar ända sedan 1960-talet och med åren har bärsortimentet växt. Den största delen av gårdens åkrar odlas ekologiskt och med tiden skall allting gå över till ekologisk odling. Med ekologiska odlingen kom fåren till gården för att öka mångfaldig odling och också för att producera gödsel.

Åkermarkens bördighet är grunden för ekologisk odling. För att bättra bördigheten odlar vi mångåriga vallar, saneringsväxter med djupa rötter, kvävebindande klöver och ärtväxter 5-6 år efter jordgubbar. Mängden på organiskt material ökar vi också med kompost av får- och hästgödsel.

På gården finns två våtmarkbassängar och i dom samlar vi vattnet som rinner från åkrarna. På detta sätt minskar vi mängden näringsämnen som rinner.ut i Östersjön. Vattnet använder vi också för bevattning och så återvinner vi näringsämnen som har löst sig i vattnet tillbaka på åkrarna. Fåren betar runt bassargarna och håller landskapet öppet.

Vi har droppbevattning på alla bärväxter, vilket innebär att vattnet droppar direkt på roten. Bären hålls då rena, bevattningsbehovet och näringsutsläppen minskar i jämförelse med duschbevattning.

I bekämpning mot skadeinsekter använder vi rovinsekter. Och mot gråmögel använder vi eko-godkända torkade Clioclafdium catenulatum svampmycel och –spor som bin sprider i jordgubbsblommorna, vilket hindrar gråmögelsvampens växt.

Mellan jordgubbsraderna har vi halm och mellan andra bärväxter gräs. Halmen och gräset minskar erosionen, bevarar åkermarkens fuktighet och håller ogräset borta. I själva jordgubbsraderna har vi gått över till biologiskt nedbrytbar plats.